Mette Karlsvik
Mette Karlsvik
forfattar
author Vinnar av Tarjei Vesaas debutantpris og Stig Sæterbakkens Minnepris Vinnar av Skardstipendet og Bokhandlarstipendet Vinnar av Skien kommunes eittårige kunstnarstipend Teikneserieromanen "Kjøt" kjem i slutten av mai The cartoon "Meat" comes end of May Forlaget er Magikon og teiknaren Tord Torpe At Magikon publishing house, with visual artist Tord Torpe Last roman "Mørkerom" kom i 2017 Last novel "Darkroom" came 2017 "Mørkerom" var blant NORLAs utvalde titlar 2017 "Darkroom" was amongst NORLAs selected titles 2017 Sjå www.norla.no See www.norla.no Vinnar av Tarjei Vesaas debutantpris Awarded the Tarjei Vesaas debut prize Vinnar av Stig Sæterbakkens minnepris Awarded the Stig Sæterbakken prize Vinnar av Skardstipendet Awarded the Skard Grant Kunstnarstipendiat, Skien kommune 2013 City artist of Skien, 2013 Vinnar av Bokhandlerstipendet Awarded the Booksellers' grant

Forfattar

mette@skrift.info

Festivalar osv

Driv med høgtlesing, pratar om litteratur, styrer samtalar

For aviser og blad

Tar frilansoppdrag og vikariat i aviser og blad.

Underviser

Skriv skjønnlitteratur, dramatikk og dokumentar på oppdrag.

Bestillingsverk

Held skrivekurs og er tekstkonsulent.